Sistemi vodenja

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem izraža odnos podjetja do partnerjev in vključuje metode s katerimi zagotavljamo da:

  • ustreza  potrebam podjetja, kupcem in širši skupnosti;
  • vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev zakonov,  kupcev in stalne izboljšave;
  • so izdelane podlage za določanje ter pregledovanje ciljev kakovosti in ravnanja okoljem;
  • je politika kakovosti in okoljska politika povezana z usposabljanjem, zato vodstvo in zaposleni vzdržujemo in razširjamo svoje znanje, ki ga prenašamo tudi na novo zaposlene;
  • je na vodstvenih pregledih periodično pregledovana glede ustreznosti in primernosti;
  • so vsi zaposleni z njo seznanjeni in jo razumejo.

Okoljska  politika je vezana na najmanjšo tehnološko možno količino izpustov v okolje kot na primer:tehnološke odpadne vode, kemikalije, zmanjševanje porabe virov na enoto proizvoda in na tehnološko možno porabo recikliranih odpadkov izdelkov.

Certifikati ISO 9001 in ISO 14001

S strani TÜV SÜD imamo preverjen sistem kakovosti in certifikacijo po standardu ISO 9001:2015 in sistem ravnanja z okoljem in certifikacijo po standardu ISO 14001:2015.

Certifikat si lahko ogledate na spodnji povezavi:

acrobatISO_certificate_sl.pdf (PDF File / 300 Kb)

 

Za ogled PDF datoteke morate imeti nameščen program Adobe Acrobat Reader.